NPO
NTR

DE STRAAT

 

I.  Algemeen

1. DE STRAAT is een samenwerkingsverband van de publieke media-instellingen NTR, BNNVARA en VPRO, het NPO-fonds, het CoBOen het Nederlands Filmfonds.

2. Makers en producenten dienen bereid te zijn om met hun individuele project deel uit te maken van DE STRAAT als serie.De seriesupervisor begeleidt dit proces en werkt in samenspraak met de geselecteerde teams aan mogelijke kruisbestuivingen tussen de plannen.

3. De redacties van de publieke media-instellingen leveren dramaturgische begeleiding en ondersteuning op diverse gebieden variërend van nieuwe media tot persvoorlichting en promotie.

4. Namens publieke media-instellingen, fondsen en producenten neemt NTR een centrale en coördinerende rol in als het gaat om de algemene organisatie, ontwikkeling en productiecoördinatie van DE STRAAT.

5. Teams (bestaand uit in ieder geval een scenarist en regisseur, al dan niet in dezelfde persoon) inclusief producent hebben de voorkeur. Regisseur mag niet ook de producent zijn. Indien een plan zonder producent toch geselecteerd wordt, moet voor aanvang van de treatmentfase een producent zijn aangesloten.Het bepalen van de producent zal dan in overleg met de omroepen gebeuren.

6. DE STRAAT valt uiteen in verschillende fasen waarbij niet ieder filmplan de volgende fase zal bereiken. Deze selectie wordt gemaakt door een commissie bestaande uit afgevaardigden en adviseurs van de deelnemende fondsen en omroepen.

7. Uiteindelijk zullen er maximaal 6 afleveringen geproduceerd worden, ieder met een lengte van maximaal 45 minuten (incl. credits, volgens de van toepassing zijnde richtlijnen en voorwaarden van of voortvloeiend uit de Mediawet, de NPO en de deelnemende fondsen) per aflevering.  DE STRAAT beoogt een première tijdens het Nederlands Film Festival 2021. De serie zal uitgezonden worden via de aanbodkanalen van de Nederlandse Publieke Omroep, waar mogelijk in een aantal theaters in Nederland en de afleveringen kunnen worden ingezonden naar festivals.

8. De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode maart t/m december 2020 voor de ontwikkeling van treatmentsen scenario’s. Regisseurs dienen tevens beschikbaar te zijn voor de productieperiode, die loopt van januari t/m augustus 2021. De deadline voor oplevering van de producties is vrijdag 30 juli 2021.

9. Mocht het project geselecteerd worden dan staat in de week van 23 maart 2020 het kennismakingsgesprek gepland met het team waarbij de synopsis wordt besproken en vindt aan het einde van de dag de algemene kennismakingsborrel plaats.

10. De betrokken omroepen en fondsen maken zich sterk voor het duurzaam produceren van film en televisie. De producenten en makers worden aangespoord de serie zo groen mogelijk te produceren.

 

II.  Ontwikkelingsfase

11. De selectie voor de treatmentfase geschiedt op basis van de binnengekomen aanmeldingen (zie ‘Aanmelden’ voor bijzonderheden). De sluitingsdatum voor aanmeldingen is dinsdag 18 februari 2020; de bekendmaking van de geselecteerde projecten is half maart 2020.

12. In eerste instantie zullen er maximaal 12 filmplannen gekozen worden voor de treatmentfase. Per schrijversteam is een bedrag van maximaal € 3.500,- beschikbaar voor het schrijven van een genummerd scènischtreatment,  en een scenariovisie. De regisseur schrijft in deze fase een regievisie, waarvoor €1.500,- beschikbaar wordt gesteld.

13. Vervolgens zullen er maximaal 6 treatmentsdoorgaan naar de scenariofase. Voor deze tweede fase is er voor de scenarist een bedrag van maximaal € 9.000,- per scenario beschikbaar, en voor de regisseur opnieuw € 1.500,-.

Het honorarium voor de treatment- en scenariofase is bestemd voor het schrijven van het scenario en het verkrijgen van bijbehorende rechten voor eventuele verfilming, openbaarmaking en verveelvuldiging.

14. Indien de regisseur tevens de scenarist is, kan de producent deze bedragen in overleg met de desbetreffende eindredacteur ook besteden aan additionele coaching.

15. Na selectie van de treatmentsdie doorgaan naar de scenariofase werken de teams met seriesupervisor “nader te bepalen” samen aan de aflevering-overkoepelende verhaallijnen die deel uitmaken van de hele serie.  De geselecteerde projecten zijn hierbij het vertrekpunt.

16. De producenten beschikken over een beperkte vaste vergoeding voor de eigen bedrijfsvoering en een aantal algemene ontwikkelingskosten.

17. In het kader van DE STRAAT zullen de producenten voor hun eigen aflevering zorgdragen voor de praktische, financiële en juridische afspraken met betrokken auteurs, regisseurs en derden.

18. Scenaristen, regisseurs, producenten en overige betrokkenen bij de ontwikkeling van de treatmentsen eventuele scenario’s verklaren zich bij inschrijving bekend en akkoord te zijn met de richtlijnen en voorwaarden van DE STRAAT omschreven in dit document. De rechtenparagraaf maakt hier integraal onderdeel vanuit.

19. Betrokken scenaristen (en regisseurs) dienen gedurende de ontwikkelingsfase geen andere substantiële verplichtingen te hebben lopen, die de ontwikkeling van hun treatment en scenario qua tijd en aandacht kunnen belemmeren.

 

III. Productiefase

20. In november 2020 worden de ontwikkelde scenario’s opgeleverd. Deze scenario’s gaan door naar de productiefase, mits producenten, fondsen en omroepen vertrouwen hebben in productionele haalbaarheid en inhoudelijke kwaliteit. Gedurende de preproductie blijft de seriesupervisor betrokken als coördinator van de (ontwikkeling van) de gedeelde personages en andere mogelijke kruisbestuivingen tussen de afleveringen die in de ontwikkeling zijn ontstaan.

21. De definitieve hoogte van het productiebudget per productie is afhankelijk van het desbetreffende scenario en de daarbij behorende productiebegroting opgesteld door de producent in samenspraak met de NTR. Er zit een maximum aan het productiebudget van € 264.000,- per productie.

22. In bovengenoemde productiebegroting en -budget kunnen posten voor producers fee, overhead en onvoorzien opgenomen worden tot een totaalpercentage van maximaal 18%.

23. Bij aanvang van de productiefase sluiten de producenten contracten af met NTR, mede namens BNNVARA, VPRO en het NPO-fonds. De publieke media-instellingen zullen gezamenlijk als coproducent verbonden zijn aan iedere productie. Daarnaast is er een overeenkomst met CoBO waarin ook de bijdrage van en contractuele afspraken met het Filmfonds worden meegenomen.

24. In de productiefase zijn er meerdere bandbreedtes bepaald, o.a. voor de regie- en productie-honoraria. Deze bandbreedtes worden vooraf door de media-instellingen gecommuniceerd aan de Producenten.

25. Bij de totstandkoming van de productiebegroting, de (draai)planning en verdere realisatie zullen NTR en producenten intensief samenwerken en zaken op elkaar afstemmen. NTR zal hierin een coördinerende rol spelen. Binnen de crew moet er in ieder geval een evenwichtige balans zijn tussen ervaren en minder ervaren crewleden.

26. Aangaande de postproductie gelden bindende voorwaarden, ten behoeve van het seriematige karakter van DE STRAAT. Het gaat dan o.a. om een heldere planning en communicatie, technische oplevering, afspraken omtrent vertoning, promotie en distributie.

De eenheid in beeld zal met name gerealiseerd worden door het hanteren van vaste vormgeving, zoals naamsvermeldingen, formaten, standaard koptitels en aftiteling etc. Uitzendnorm/beeldformaat: PAL 16:9 is verplicht. In alle publicaties en openbaarmakingen wordt DE STRAAT vermeld als serie, gemaakt door verschillende teams per aflevering.

 

IV. Rechten

27. Op basis van voornoemde honoraria en budgetten zullen de navolgende rechten van toepassing zijn op deelname van publieke media-instellingen, producenten, regisseurs, scenaristen en overige rechthebbenden aan DE STRAAT:

  • De scenario’s mogen bij eventuele productierealisering verfilmd worden;
  • De afleveringen kunnen op festivals en in het kader van speciale DE STRAAT voorstellingen in theaters of filmhuizen vertoond worden;
  • De afleveringen zullen (ingaande bij eerste uitzending) exclusief en onbeperkt uitgezonden mogen worden op de aanbodkanalen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), waaronder via de televisie, via internet, NPO Start, NPO Start Plus en andere (digitale) (thema) kanalen c.q. netwerken van de Nederlandse Publieke Mediadienst;
  • De verdere vertoning en exploitatie van de films en scenario’s is uitsluitend mogelijk met instemming van de NTR, BNNVARA, VPRO en de bij het betreffende project betrokken producent;

Nadere rechten en verplichtingen zullen tussen partijen worden vastgelegd in de overeenkomsten conform geldende afspraken tussen publieke media-instellingen, fondsen en producenten.

28. Omtrent exploitatie en recoupment is een standaard recoupmentschemavan kracht. Daarbij geldt een vast percentage uit de netto-opbrengsten voor zowel producent, de regisseur als de scenarist, maar ook voor de fondsen en omroepen.