NPO
NTR

invrijheid

De NTR, VARA, VPRO, het NPO Fonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij een dramareeks (bekend als One Night Stand) bestaande uit zes tv-films van 45 minuten. Bij deze roepen wij makers en producenten op om zich aan te melden. De serie gaat in première tijdens het Nederlands Film Festival 2018 en zal later dat jaar op televisie worden uitgezonden.

 

Wie komt in aanmerking?

Producenten

We nodigen makers en producenten uit om zich gezamenlijk als team aan te melden. Twaalf projecten worden geselecteerd en ontwikkeld, waarvan uiteindelijk zes films zullen worden geproduceerd. Om de diversiteit en continuïteit te bewaken, kunnen producenten maximaal drie projecten indienen waarvan er maximaal twee door deze producent worden geproduceerd. Wanneer alle drie de projecten voor realisering worden geselecteerd, wordt voor één van de projecten een andere producent betrokken. Van producenten die zich aanmelden wordt verwacht dat zij beschikken over relevante ervaring (minimaal twee vrije producties gerealiseerd en uitgebracht), oprechte en aantoonbare affiniteit met ontwikkeling van jong talent, film én televisie.

 

Makers

De reeks Nieuwe Film richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan en dat ze nog geen, door de fondsen ondersteunde, lange speelfilm gerealiseerd hebben. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd.
Regisseurs kunnen zich met maximaal één project aanmelden.

Makers van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. De aanmelding staat niet open voor studenten die nog niet zijn afgestudeerd.

 

Thema

Makers worden verzocht om prikkelende verhalen in te dienen met als overkoepelend thema WRAAK. Dit thema kan breed en in al haar facetten worden opgevat. Alleen plannen die aan deze eis voldoen, komen in aanmerking voor selectie. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een grote cinematografische kwaliteit, geworteld in de hedendaagse samenleving. De films worden uitgezonden op NPO 3, met als primaire doelgroep kijkers tussen de 20-34 jaar.

 

Bijdrage

Maximaal € 264.000,- per film

Uiterste indiendatum

Maandag 9 januari 2017 vóór 12:00 uur

Subsidie aanvragen

Het plan dient geschikt te zijn voor een televisie-/ festivalfilm van 45 minuten, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 264.000,- per film. Richtlijnen en voorwaarden zijn te hier te vinden. De zes geselecteerde films worden door de betrokken producenten & omroepen doorontwikkeld en geproduceerd.

 

De aanmelding bestaat uit één document van maximaal 15 pagina’s met daarin:

* Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s;

* Een regievisie om een beeld te geven van de persoonlijke stijl;

* Curriculum vitae van scenarist, regisseur en producent;

* Eerder gerealiseerd werk, bestaande uit max. 2 voorbeelden, via een URL;

* Toelichting, motivatie en visie van de producent

* Recent uittreksel KvK productiemaatschappij

* Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via www.onenightstandoptv.nl.

Gevraagde info aanleveren in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL-adres voor eerder werk). Het PDF-bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud etc.) te bevatten. Het voorstel moet worden ingediend via: onenightstand@ntr.nl

Bekendmaking uitslag

De uitslag wordt half maart 2017 bekend gemaakt. Mocht het project geselecteerd worden dan staan donderdag 16 maart 2017 het kennismakingsgesprek gepland met het team waarbij de synopsis wordt besproken en vindt aan het einde van de dag de algemene kennismakingsborrel plaats.

De films uit de eerdere series zijn te bekijken via NPO3.nl